Logo de Hondarribia

Presupuestos de Hondarribia

24.646.860€ (%10eko igoera)

Aurrekontuak guztira

 • Gastu soziala

7,98 milioi

 • Hirigintza, ingurumena, obrak eta zerbitzuak

6,45 milioi

 • Dirulaguntzak

4,4 milioi

 • Hiri segurtasuna

3,33 milioi

 • Ekonomia suspertzeko ekimenak

2,03 milioi

Aurrekontuko kontzeptu bereiziak

3.274.300€

Gráfico Personas y Familias

Pertsonak eta familiak

 • Etxez etxeko laguntza zerbitzua: 846.000€
 • Gizarte larrialdiko laguntzak: 481.000€
 • Ekintza komunitarioko plana: 329.000€
 • Kasino Zaharra eta 3. adinerako ekintzak: 163.000€
 • Lehen mailako gizarte laguntza (transferentziak familiei, ...): 605.000€
 • Berdintasuna sustatzeko ekintzak: 82.000€
 • Tutoretzapeko apartamentuak: 68.300€
 • Gizarte babeseko jarduerak: 700.000€

1.391.000€

Gráfico Economía local

Tokiko ekonomia sustatzea

 • Hondarribiko azoka (bertako produktoa): 62.000€
 • Turismoa sustatzeko jarduerak: 274.000€
 • Bertako kontsumoa sustatzeko jarduerak (kontsumo bonoak: 200.000€
 • Bidasoako garapeneko agentzia - Bidasoa Bizirik: 382.000€
 • Autonomo eta enpresa txikientzako laguntzak eta dirulaguntzak: 273.000€
 • Jarduera ekonomikoak sustatzeko ekintzak: 200.000€

6.717.000€

Gráfico Desarrollo Sostenible

Garapen iraunkorra: hiri garapena, mantentze lana eta kontzerbazioa, mugikortasuna eta ingurumena

 • Hirigintza eta etxebizitzaren administrazio orokorra: 1.163.000€
 • Ingurumenari eta landa inguruneari eusteko ekintzak: 318.000€
 • Ondare historikoaren kudeaketa: 686.000€
 • San Nikolas zubia berritzea: 370.000€
 • Hiri altzariak: 95.000€
 • Zerbitzuen eta hilerriaren mantentze lanak: 588.000€
 • Kaleak eta bide publikoa garbitzea: 1.077.000€
 • Herri argiteria: 696.000€
 • Parke eta lorategien mantentze lana: 740.000€
 • Hondartzaren mantentze lana: 362.000€
 • Bide publikoen mantentze lana: 622.000€

4.931.000€

Gráfico Herritarrak

Herritarrak, kultura, hezkuntza eta euskara eta kirol jarduera sustatzea

 • Ikastetxe publikoen mantentze lana: 976.000€
 • Liburutegia: 520.000€
 • Udal artxiboa: 218.000€
 • Ekipamenduak eta kultur jarduerak: 1.086.000€
 • Euskara eta udal euskaltegia sustatzea: 760.000€
 • Gazteriarentzako ekintzak eta ekipamendua: 357.000€
 • Kirola sustatzea: 608.000€
 • Jaiak: 404.000€

3.338.000€

Gráfico Urbanismo y Seguridad

Herri segurtasuna

 • Herritarren segurtasuna eta trafikoa antolatzea: 3.338.000€

7.000€

Transferencias de capital

Kapital transferentziak

1.169.640€

Ingresos patrimoniales y enajenación de inversiones REA

Ondare sarrerak eta REA inbertsioak besterentzea

1.737.850€

Tasas y otros ingresos

Tasak eta bestelako diru-sarrerak

11.901.402€

Transferencias corrientes

Transferentzia arruntak

8.013.675€

Impuestos directos e indirectos

Zuzeneko eta zeharkako zergak

1.817.273€

Activos pasivos y financieros

Aktiboak pasiboak eta finantzak